Ingrid Hassing

"Rust is een vergeten behoefte"

Mijn naam is Ingrid Hassing en ik geef lessen aandachttraining, ofwel mindfulness aan kinderen. Op basisscholen in Noord-Holland, in een praktijkruimte en online aan kinderen die in het buitenland wonen.

Ik geef kinderen in 40 minuten aandachtstraining.

 • Dat levert rust op in het hoofd en het lijf.

 • Daardoor verbeteren de concentratie en de leer prestatie.

 • Kinderen gaan niet meer gebukt onder problemen maar vinden oplossingen. Hun zelfvertrouwen en veerkracht nemen toe, het gevoel gefaald te hebben neemt af. 

 • Kinderen gaan om met kwaliteiten als “compassie”, “geduld” en “dingen loslaten die je niet kunt veranderen”. Daardoor leren ze om te gaan met kort- en langdurende spanningen. Ze worden vriendelijker voor zichzelf en anderen, en pestgedrag neemt af.

 • Deze effecten geven rust voor het kind. En dat geeft rust in het gezin.

 • Op basisscholen geeft het rust in de klas. Er is meer aandacht voor de lesstof omdat er minder afleiding en ruis is. De klas is rustig en de aandacht gaat uit naar de leerkracht.

Duur: 8 weken. 40 minuten per les. 

 

Mindfulness is bewezen effectief. Neuropsychiater en hoogleraar dr. Daniel J. Siegel legt uit welke invloed Mindfulness op kinderen heeft.

In Nederland zijn ook instituten die onderzoek doen naar de effecten van aandachtstraining. Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen bijvoorbeeld.

 

Als kindertrainer mindfulness maak ik gebruik van de Methode Eline Snel, Aandacht werkt!
Eline Snel ontwikkelde de training. Het bijbehorende boek werd een bestseller. In de bovenstaande documentaire volg je Eline en het succes op scholen in binnen- en buitenland. Je ziet hoe zij kinderen van Hong Kong tot Parijs en Amersfoort helpt met de eenvoud van aandachtstraining.

In dit interview lees je over Eline Snel en haar methode. 

 

Tarieven

Primair Onderwijs

Prijs is maatwerk & in overleg

Tip: School kan subsidie ontvangen

Deze training bestaat uit:​

 • Een Ouderavond waar ik de aandachttraining op interactieve wijze presenteer. Leerkrachten zijn ook meer dan welkom. 

 • Acht lessen in de Methode Eline Snel. 30-40 minuten per keer. Passend in het toch al drukke onderwijsprogramma

 • Een wekelijkse Ouderbrief. Zo weten ouder wat we tijdens de training hebben gedaan. 

 • Per week oefeningen die de leerkracht met de kinderen kan doen - 10 minuten 

 • Waar nodig en bij behoefte goed contact met mij als trainer, ook op de dagen dat ik geen hoofdles verzorg.

 • Tip: de Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar voor zogenoemde ondersteuningsprogramma's. Dit kan worden ingezet voor Minfdulness op school.

5 tot en met 7 jaar

€288,-

per kind inclusief btw

Deze training bestaat uit:

 • Een intakegesprek van +/- 60 minuten. Dit gesprek voeren we samen, het kind, de ouders of verzorgers en ik als trainer.

 • Acht lessen in de Methode Eline Snel, van 45-60 minuten per keer. Bij deze lessen zijn ouders of verzorgers niet aanwezig.

 • De lessen worden individueel gegeven of in een kleine groep kinderen.

 • Een wekelijkse update via e-mail. Zo weet je als ouder of verzorger wat we tijdens de training hebben gedaan en hoe je je kind kunt ondersteunen met de oefeningen.

 • Het boek Stilzitten als een kikker van Eline Snel inclusief mp3 oefeningen.

 • Individueel eindgesprek. Dit gesprek voeren we samen; het kind, de ouders of verzorgers en ik als trainer. Samen praten we na over de training. Hoe heb je het ervaren? 

8 tot en met 12 jaar

€288,-

per kind inclusief btw

 • Precies hetzelfde programma zoals hierboven beschreven.

 • Maar dan afgestemd op de leeftijdsontwikkeling van 8 tot en met 12 jaar

Voor Expats - wonen in het buitenland

€288,-

per kind inclusief btw

+ Een tijdzoneafhankelijke toeslag

 • Precies hetzelfde programma zoals hierboven beschreven, in de Nederlandse taal.

 • De lessen worden gegeven via Skype en afgestemd op de tijdzone van het land.

 
In het klaslokaal

Voor Expats

In het Nederlands

Wanneer je als kind een tijd in het buitenland gaat wonen komen er een hoop uitdagingen op je pad. Een nieuwe omgeving, nieuwe gewoonten, een nieuwe school waar alles misschien net een beetje anders gaat en waar de mensen een andere taal spreken die je nog lastig kunt verstaan.

Mindfulness helpt om met die spannende gebeurtenissen om te gaan. Zodat je het vertrouwen krijgt dat het steeds een beetje beter gaat. Dat het helemaal oké is om aan de nieuwe situatie te mogen wennen. En vooral dat je precies goed bent zoals je bent. 

De lessen worden gegeven via Skype en afgestemd op de tijdzone van het land. Zijn er meer kinderen in het gezin? Iedereen mag meedoen. 

 
Kinderen die handen schudden

Hoe ziet een les eruit?

Mindfulness laat zich lastig vertalen in een Nederlandse term. Opmerkzaamheid komt nog het beste in de buurt. Een les bestaat uit korte oefeningen in het opmerken van het huidige moment. Het Nu.

Als trainer help ik de kinderen op te merken wat er gebeurd. Ik wijs hen op de aandacht voor 

 • De adem

 • Bewust zijn van je lijf

 • Zintuigen

 • Gedachten

 • Gevoelens en emoties

Hoe breng ik de aandacht naar het Nu?

 • Door het vertellen van een verhaal

 • Door beweegoefeningen

 • Door de verbeeldingskracht 

 • Door te vragen naar de ervaring van kinderen en hoe zij de dingen beleven

Eline Snel heeft in de training de kikker terug laten komen voor als metafoor voor stilzitten en opmerken wat er in je binnen- en buitenwereld gebeurd. 

Contact
 
thumbnail_Ingrid Hassing (1).png

Opgeleid door de Academie Mindful Teaching. Jaarlijkse bijscholing is onderdeel van de leer van Mindful Teaching.