Hypnotherapie als doorverwijzing

Bent u huisarts, praktijkondersteuner, bedrijfsarts, verzekeraar of anderszins verwijzer?

Hebt u een patiënt of cliënt:

·        bij wie cognitieve gedragstherapie onvoldoende effect heeft of

·        met onderliggende problematiek op een dieper niveau of

·        met onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) of

·        met psychosomatische klachten en/of stressklachten of

·        die gebaat is bij een holistische aanpak of

·        die doorverwezen wil worden naar een hypnotherapeut?

Hypnotherapie is een kortdurende en resultaatgerichte therapie. Veel klachten kunnen binnen een beperkt aantal sessies met succes behandeld worden. Door het mechanisme dat onder de klacht(en) ligt te veranderen, verdwijnen hardnekkige klachten vaak onverwacht snel.

Daardoor is ook lang wachten voordat de problemen worden aangepakt zelden nodig. 

Meer informatie is te vinden in de kwartaaluitgaves de TETH tijdschrift van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Zoals in dit nummer met een verslag van wetenschappelijk onderzoek naar hypnotherapie door Prof. Dr. Jan M. Keppel Hesselink.

Daarnaast is deze uitgave speciaal voor verwijzers.

Of bekijk de 2doc documentaire Hypnose op Recept 

 
cat_collectief_schild_2020_internet.png

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/