top of page
Ingrid43.jpg

OVER MIJ

Mijn naam is Ingrid Hassing en ik ben trainer mindfulness voor kinderen op basisscholen in Noord-Holland. 

Dat heb ik níet altijd gedaan. 

Vanuit een functie in de onderwijs ondersteuning koos ik uiteindelijk voor de sociale academie.
Ik belandde in het forensisch maatschappelijk werk. Inmiddels 12 jaar and counting. 

Als intermediair tussen forensische zorg en justitie maak je nogal wat mee.
Discussies in het strafrecht op het scherpst van de snede. Maatschappelijke vraagstukken over de veiligheid van de samenleving en het luisteren naar de mens achter de veroordeling.
Belevenissen en verhalen die je oren soms niet kunnen geloven.

Ik breng onderzoeksrapporten uit en begeleid mensen zodat zij zich staande kunnen houden in wat zij meemaken.
Vanuit helderheid en rust.
Besluiten maken die helpend zijn voor zichzelf en die nieuwe strafzaken voorkomt. Een veilige samenleving voor iedereen.

In het onderwijs leer ik kinderen soortgelijk. 

De scholen waar ik les geef voelen zich verantwoordelijk om kinderen niet alleen te leren rekenen en schrijven maar ze willen kinderen ook leren omgaan met alle ervaringen die ze meemaken in het leven. 

Kinderen kunnen voortdurend reageren op de impulsen die ze meemaken.
En dat zijn er vandaag de dag nogal wat.
Met mindfulness, ofwel aandachttraining, leer je concentreren. Je leert aandacht te hebben voor één prikkel. 

Dat is heel waardevol. Hierdoor verzand je niet in wat is geweest (verleden) of het zorgen maken over wat komen gaat (toekomst). Je hebt het vermogen om je aandacht te richten op het nu.
Zonder oordeel.

We hebben niet altijd invloed op wat we meemaken in het leven. We kunnen onze kinderen ook niet behoeden voor lief en leed. We kunnen kinderen wel leren om te gaan met wat ze meemaken. Dat wat het ook is, zij in staat zijn om milde en vriendelijke aandacht te hebben voor zichzelf en het leven. Altijd weer opnieuw.

En niet om van kinderen Tibetaanse monniken te maken in roodoranje gewaden, maar om hen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, ongeacht wat voor kleding ze dragen.

Rust is een vergeten behoefte. Aandacht voor het huidige moment brengt rust.

Dat vergt oefenen en ervaren. Want hoe doe je dat, met alles wat je meemaakt? Aandacht voor het nu? Je bewust zijn van het nu?
Het goede nieuws is: iedereen kan het. Het beste nieuws is: Iedereen doet mee. Ik ben als mindfulnessjuf verbonden aan scholen in het primair onderwijs. Elk schooljaar opnieuw geef ik 8 weken les aan alle klassen, elk kind en elke leerkracht.  Over mij: Over mij
bottom of page