Kersebloesem
Kersebloesem

gevoelens_edited_edited_edited.png
gevoelens_edited_edited_edited.png

Horizon
Horizon

Kersebloesem
Kersebloesem

Wat kun je verwachten

Op het moment dat je bij mij in de praktijk komt zal ik met alle liefde luisteren naar de reden dat je komt. Ik zal ook een aantal vragen stellen over je leven en je achtergrond. Ik luister vooral naar wie er vertelt.
En wat je precies vertelt, het verhaal, dat doet er eigenlijk niet toe.


De reden van je komst is omdat je een probleem ervaart. Je hebt er last van. Dat kan verschillende vormen hebben. Het geeft onvrede.

En je wilt dat veranderen. Die onvrede of dat probleem, dat gaat over jou. En over jou alleen.

En daar kan een heel verhaal omheen zitten. Een achtergrond, een jeugd, een gebeurtenis. De onvrede die je ervaart heeft niets te maken met een ander. Het gaat over jou.

Iemand de schuld geven van je onvrede, dat levert geen geluk op. Een ander kan jou wel triggeren. Een situatie kan wel maken dat je een gevoel krijgt van onvrede. Of boosheid of onzekerheid of onmacht. Vul elk gevoel maar in. Maar het gaat over jou.

En jij wil er van af.

Wanneer ik luister naar de reden van je komst zal ik je vragen stellen om helder te krijgen waar die onvrede over gaat.

Waar gaat het over? Wat wil het jou zeggen? Waar dient dit voor? Hoe is het een probleem voor jou?

Wees gerust, je bent niet de eerste die het lastig vindt om deze vragen te beantwoorden. Soms is het heel helder en weten mensen best waar het over gaat. Soms is het lastiger om te zien en kun je er met je verstand niet bij. Het kan ook even duren voor je er zo naar kan kijken. "Ik heb toch niet gevraagd om dit probleem? Het is toch niet mijn schuld? Hoezo over mij?"

Die afweer is normaal. Liever schuiven mensen hun ongemak af op iets of iemand anders. En dan blijft het zich in je leven herhalen. In één of andere verkapte vorm dient het zich gewoon weer aan. En zo sluimert iets jarenlang voort. Zo zie ik het vaak in mijn praktijk voorbij komen. 

Wees moedig. Pak het aan. Verander het. 

Ik help je door met je in gesprek te zijn of om je in hypnose te begeleiden.

Jouw onbewuste weet altijd waar de onvrede voor jou over gaat, ookal ben je je daar niet bewust van of kom je er niet uit.

Die onvrede is gekoppeld aan een gevoel. Veel voorkomende gevoelens heb ik in de afbeelding bijgevoegd.

Je zal er een aantal herkennen.

Tijdens hypnose koppel jij de onvrede die je hebt aan het gevoel wat het je geeft.
Altijd is het een gevoel wat je bekend voorkomt. Je hebt het eerder gevoeld.
Dit gevoel zal je herleiden naar de allereerste keer dat dat gevoel is ontstaan.
Het neemt je mee naar een situatie waarbij iemand iets zei of deed dat je zo liet voelen.


Tijdens hypnose kan dat een fictieve situatie zijn of non-fictief. Het gevoel wat je bekent voorkomt, dat is echt, dat herken jij als geen ander. En als je uitkomt op die aller eerste keer dat je je zo voelde, het ontstaan van je onvrede, dan kun je dat in alle rust en kalmte bekijken.

En dan kun je zien; Wat had je daar nodig op dat moment?
En niet door de ogen van een kind, maar vanuit de liefdevolle volwassene die je nu bent.

Want ergens in onze vroegere herinneringen doen we ervaringen op die ons valse overtuigingen geven. Overtuigingen die ons niet helpen bijv. Mijn moeder kijkt niet naar mij, ik ben het niet waard om van te houden. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn.

Die overtuigingen kunnen nooit waar zijn.
En toch krijgt die overtuiging zijn eigen leven. Die onbewust wordt meegenomen naar momenten dat je als volwassene een probleem ervaart en in onvrede bent. Dit is altijd te herleiden naar een situatie in de vroege jeugd. Door middel van hypnotherapie kun je in alle rust terug naar het ontstaan van die onvrede. Om het te transformeren. Je verandert je oude waarneming. Je lost de onvrede op.


Wat zou het je opleveren wanneer je probleem is veranderd? Stel je eens voor dat een probleem er niet meer is? Hoe ziet jouw leven er uit zonder dit probleem?

Als hypnotherapeut begeleid ik dit proces. Teruggaan naar situaties in het verleden wordt ook wel regressie genoemd.

Lees ook de informatie "Hoe voelt hypnose". Het stelt je gerust dat je niet in een naar of traumatisch gevoel blijft hangen. Hypnose voelt ontspannen. Je kunt een gevoel waarnemen zonder dat je er last van hebt. Je kunt teruggaan naar het ontstaan van een traumatisch gevoel maar je herbeleeft dit niet opnieuw. Je neemt rustig waar en je hebt de regie om het te veranderen. 

 

Hoe heb je je jeugd ervaren?

De beleving van de eerste jaren uit je leven bepaalt in grote mate je gedrag en je wereldbeeld; hoe je jezelf en anderen ziet. De manier waarop je op mensen en situaties reageert, verloopt volgens een zich herhalend patroon.

Je kindertijd hoeft niet perfect te verlopen: er gebeurt altijd wel iets, ouders zijn immers niet prefect. Zij zijn een product van hun opvoeding en hun eigen levenspad. Je kinderjaren moeten echter wel goed genoeg zijn. Kinderen hebben behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering. Ze hebben realistische grenzen nodig en moeten zichzelf kunnen zijn. Problemen ontstaan dan ook als kinderen veel tekortkomen in deze basisbehoeften.

Als je als kind genoeg liefde en verbondenheid krijgt van je ouders, van vrienden op school, dan voedt dat je zelfwaardering. Gevoelens van minderwaardigheid ontstaan altijd in relatie tot belangrijke anderen.

Je begint je leven geheel afhankelijk van je ouders of verzorgers. Omdat zij zo belangrijk zijn voor je adopteer je de normen en de waarden die zij hebben. Je identificeert je hiermee. Je kunt je ook identificeren met maatschappelijke en culturele waarden van daar waar je je jeugd doorbrengt. Waar ik ouders schrijf kun je ook lezen, familie, geloofsgemeenschap of belangrijke anderen.  

Het overnemen van die waarden, daar kun je als kind niets aan doen, het is een automatisch proces wat onbewust in je systeem plaatsneemt. Om bij het gezin te horen, neem je de spelregels over die worden gebruikt. Als je ouders niet praten over gevoelens, dan doe jij dat ook niet. Als ouders homoseksualiteit verafschuwen, dan neemt een kind dit ook waar als abnormaal. Een kind wat ingaat tegen de normen van het systeem, zal waarschijnlijk afkeuring ontvangen.
Aanpassen, overnemen en identificeren met de geldende regels is daarom een heel logisch mechanisme. Het bied je als kind de bescherming om er bij te horen. 

Als kind heb je echter ook je eigen beleefwereld. Hoe jij je voelt en wat jij ervaart. Als hier onvoldoende naar wordt gekeken door je meest belangrijke opvoeders, dan ga je twijfelen aan jezelf. Wanneer er als kind niet ècht naar je gekeken wordt precies zoals jij je voelt, neem je aan dat er dan wel iets mis met je moet zijn.

En omdat je er bij wilt blijven horen, ga je kopiëren wat je ouders doen. Je begint delen van jezelf te onderdrukken en af te wijzen.“Ik voel iets, maar over gevoelens wordt hier niet gesproken, dan moet ik die onderdrukken.” Je past je identiteit aan naar de spelregels van het gezin. Daar waar wél naar wordt gekeken, daar waarvan je weet dat er goedkeuring uit voortkomt. Dat kan zijn; braaf zijn, je stil houden, goed presteren, niet klagen, eerst anderen dan jij.

Opvoeden is meer dan alleen fysiek aanwezig zijn en zorgen voor eten, kleding, onderdak en onderwijs. Als de emotionele verbinding, wat een basisbehoefte is, stelselmatig ontbreekt dan kan gesproken over emotionele verwaarlozing. Verwaarlozen van de beleefwereld van het kind.


Deze verwaarlozing veroorzaakt volwassenen die in eenzaamheid zoeken in het leven. De meesten in een drijfzand van zelfveroordeling omdat ze niet begrijpen wat de oorzaak is van hoe ze zich voelen.

Dat komt omdat emotionele tekortkoming niet gaat over wat je ziet, maar over wat je niet ziet.

Het is de aanmoediging die er níet was.
De troost die níet werd gegeven.
De liefdevolle support die niet geboden werd.
De liefdevolle woorden die nooit werden uitgesproken.
Het begrip wat nooit werd gegeven.
Het gevoel van verbinding wat ontbrak.
De warme knuffel die niet gegeven werd.


Het chronisch falen van een ouder die niet de emotionele behoefte vervult van het kind. Deze tekortkoming wordt van generatie op generatie overgedragen. Daarom wil ik je meegeven je ouders niet direct te veroordelen in hun opvoeding. Met uitzonderingen daargelaten doen de meeste ouders gedurende de opvoeding wat in hun mogelijkheid ligt. Als een product van hun eigen opvoeding en levensloop. Dit kan echter voor een kind en de volwassenen die je bent geworden uiterst pijnlijk en verdrietig zijn.  

Als aan jou emotionele behoeften geen gehoor is gegeven als kind, ervaar je als volwassene problemen in relaties, intimiteit, verbinding. Of een tegen hangende sterke onafhankelijke houding.

Wanneer je vandaag de dag zó zoekende bent en afwijzing naar jezelf toe ervaart dan is een deel van jou afgewezen en verworpen door je ouders. Ze hebben je niet altijd gezien. Ze hebben je niet altijd begrepen.


En vergis je niet want in ogenschijnlijk warme gezinnen kan wel degelijk emotionele verwaarlozing voorkomen. 

In werkelijkheid hoort het leven van een kind zich te ontvouwen in hoe het bij hem of haar past. Een kind heeft recht op deze vrijheid. Als er echter onvoldoende naar je wordt gekeken als kind, dan pas je je aan en gedraag je je "zoals het hoort".

Je verliest hiermee je authentieke zelf, krijgt moeite in het aangaan van (intieme) relaties en er ontstaat een zoektocht naar "wat is er mis met mij?" De ontwikkeling van je authenticiteit, je eigen ik, is je als kind beperkt omdat er geen oog voor was. Je worstelt met je zelfbeeld en de normen en waarden die je kent kunnen gaan wrikken.

Ik zal je daarom altijd vragen naar hoe je je jeugd hebt ervaren. Problemen in de volwassenheid vinden in grote mate hun oorsprong in de jeugd. Omdat je je in deze tijd onbewust vormt door het adopteren van normen en waarden van je ouders en belangrijke anderen. 


Één enkele heftige, of voor een kind indrukwekkende situatie (of periode) van afwijzing of onveiligheid, kan een inprenting veroorzaken die ook tot in de volwassenheid voor problemen kan zorgen. De rest van de jeugd kan alsnog als prettig zijn ervaren.

Problemen aanpakken die zijn wortels kennen in de jeugd noemt men regressietherapie.